Nume (Ex: Vodă)

Prenume (Ex: Ștefan)

Dosar (Ex: 12345)

Ai câteva posibilităţi. Le vom lista în ordinea descrescătoare a şanselor de success.

  • Completaţi şi printaţi formularul de cerere corespunzător de aici http://cetatenie.ro/modele-acte). Anexaţi, în copie, bonul cu numărul de înregistrare eliberat de ANC ori birourile teritoriale, sau chitanţa pentru plata taxelor consulare, eliberată de ambasadă ori consulatul României. Se va menţiona data redactării, precum şi semnătura olografă (petiţiile nesemnate nu se vor lua în considerare). Trimiteţi scrisoarea recomandată cu confirmare la primire, scrisoare care conţine cererea completată şi semnată către Biroul ANC Bucureşti (http://cetatenie.ro/adreseutile) şi copia sus-menţionată. Pentru detalii de trimitere poştală recomandată cu semnătura la primire, vedeţi "11.1 Recomandare" şi "11.3 Predare atestată (http://www.posta.md/ro/tarifelero.html) sau consultaţi un oficiu poştal. Aceasta poate dura aproximativ între  2 săptămâni şi 2 luni
  • Trimiteţi un email cu aceeaşi cerere în format electronic către cetatenie@just.ro
  • După aproximativ două luni de la depunerea dosarului pentru redobândirea cetăţeniei, vă puteţi adresa la centrul/oficiul/consulatul la care aţi depus dosarul şi cereţi respectuos comunicarea numărului de dosar. Este inutil să mergeţi mai devreme, deoarece înscrierea numărului de dosar la Biroul ANC Bucureşti durează mai mult timp.

 Totuşi, îţi recomandăm să încerci să afli numărul dosarului chiar la depunere. Aceasta este valabil însă doar în cazul în care centrul/oficiul/consulatul care preia dosarul dispune de facilitatea de eliberare instantă a unui număr de dosar, altfel sunteţi nevoit/ă să urmaţi unul din paşii de mai sus.

Pentru a afla stadiul dosarului, îţi sugerăm să completezi şi să printezi formularul de cerere corespunzător de aici (http://cetatenie.ro/modele-acte). Apoi trimite scrisoarea care conţine cererea completată şi semnată către Biroul ANC Bucureşti (http://cetatenie.ro/adrese-utile). Pentru detalii despre trimiterea poştală recomandată cu semnătură la primire, vezi "11.1 Recomandare" şi "11.3 Predare atestată" (http://www.posta.md/ro/tarifelero.html) sau consultă un oficiu poştal.

Dupa obţinerea certifcatului de naştere, paşaportul se poate obţine în 2 săptămâni în cazul paşaportului electronic sau 1 zi - pentru paşaport simplu temporar, valabil doar 1 an.
Pentru mai multe detalii, adresaţi-vă la Direcţia Generală de Paşapoarte, datele de contact fiind accesibile aici: http://cetatenie.ro/adreseutile?adresa=Directia%20Generala%20de%20Pasapo...

Pentru obţinerea paşaportului românesc de tip biometric, aveţi nevoie de următoarele acte:

 

• 2 copii nelegalizate a certificatului constatator de cetăţean român;

• 2 copii nelegalizate a certificatului de naştere românesc (transcris);

• 2 copii nelegalizate a certificatului de căsătorie românesc - transcris (unde e cazul);

• 2 copii nelegalizate a buletinului de identitate moldovenesc + fişa de însoţire.

 

Conform informaţiilor din avizier:

Taxa pentru emiterea unui paşaport simplu electronic (biometric) este de 96 de euro. Termenul de eliberare - până la 90 zile lucrătoare. Valabilitate 5 ani.

Taxa pentru emiterea unui paşaport simplu temporar este de 70 de euro. Termenul de eliberare - 24 ore. Valabilitate 1 an.

Lista actelor necesare pentru eliberarea pasaportului pentru minorii, cu vârsta sub 14 ani, o găsiţi aici: http://www.pasapoarte.ro/acte-necesare-pasapoarte-minori.php

Din câte cunoaştem, nu există nici un criteriu legal sau oficial de prioritizare a acordării cetăţeniei române. Aceste informaţii fie sunt doar zvonuri, fie doar anumite presupuneri fără nicio bază care să le susţină.

Din câte cunoaştem, nu există nicio informaţie oficială care să confirme acest lucru. Posibil sa fie anumite speculatii lansate de persoane cu diverse interese financiare şi/sau politice. Cetăţenia se acordă în baza legii cetăţeniei. Atât timp cât nu se schimbă legea, poate depune oricine.

 Totuşi, vă recomandăm să nu amânaţi prea mult depunerea dosarului, aşa cum şi înţelepciunea populară  spune: „nu lăsa pe mâine, ce poţi face astăzi”.

 

 

 

 

 

Pentru a fi sigur că este vorba despre dumneavoastră, trebuie să ştiti numărul dosarului. Dacă nu îl aveţi, urmaţi procedura de la întrebarea corespunzătoare de mai sus.

După apariţia în ordinul ANC, trebuie să depuneti jurământul în termen de 3 luni. Pentru aceasta trebuie să vă programaţi la orice Ambasadă/Consulat.

Dacă aţi solicitat stabilirea domiciliului în Romania, veţi depune jurământul la sediul ANC din Bucureşti, iar cei de la ANC vă vor progama automat pentru depunerea jurământului la Bucureşti. Puteţi urmări listele pe siteul nostru: www.cetatenie.ro/juramant.

Dacă aţi solicitat stabilirea domiciliului în străinătate, trebuie să vă programaţi pentru depunerea jurământului la cea mai apropiată Misiune Diplomatică a României, în funcţie de regiunea unde sunteţi rezident în mod curent.

În termen de 3 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui ANC de acordare sau redobândire a cetăţeniei române, persoanele care dobândesc sau redobândesc cetăţenia română vor depune jurământul de credinţă faţă de România.

Cererile pot fi depuse la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie precum şi la Birourile teritoriale pentru cetăţenie din Iaşi, Galaţi, Suceava, Timişoara şi Cluj-Napoca, fără a fi nevoie de un permis de şedere pe teritoriul României.

 

Lista completă precum şi adresele acestora, o puteţi găsi aici:www.cetatenie.ro/adreseutile

Da. Paşaportul românesc se poate face la orice Consulat al României din străinătate. Detalii puteţi găsi pe site-ul fiecărui consulat (de ex. pentru Trieste: http://trieste.mae.ro/node/970).

Din informaţiile pe care le cunoaştem, actele se transcriu la Consulat în ţara în care au fost emise sau la Bucureşti. Menţiunea de divorţ, din câte ştim, se face doar la Bucureşti. Puteţi încerca să obţineti mai multe informaţii la Consulat.

În listele/ordinele ANC apar TOATE persoanele care obţin cetăţenia română, indiferent de unde provin. Cu siguranţă sunt şi persoane din Ucraina/Bucovina, doar că procentual sunt mai puţine şi posibil sunt mai greu de identificat. Recomandăm să vedeţi: http://www.cetatenie.ro/ordine-anc pentru mai multe detalii.

Pentru a vă programa online pentru transcrierea actelor la Bucureşti, folosiţi adresa: http://www.starecivila1.ro/transcriere-acte

Jurământul se poate depune la orice Consulat al României în străinătate dacă vă aflaţi legal în ţara respectivă. Trebuie adresată o cerere la ANC pentru a aproba depunerea jurământului la consulatul dorit. Puteţi obţine mai multe detalii la Consulat.

Încercaţi - F5/Refresh în Firefox, Chrome, Opera sau InternetExplorer 9 sau contactaţi-ne pentru a remedia problema.

Pot exista două persoane cu număr identic al dosarului dacă dosarele au fost depuse în ani diferiţi. Dacă dosarul pe care îl găsiţi a fost depus în acelaşi an, e posibil să fie o greşeală şi vă sfătuim să vă adresaţi la ANC pentru a lămuri situaţia, şi eventual, pentru a afla numărul corect al dosarului.